IVETA A. DUČÁKOVÁ

/MgA. Iveta Albrechtová Dučáková/

GRAFICKÝ DESIGN
propagační tiskoviny, katalogy, brožury, knihy, bannery, webdesign, obalový design
ART
malba, kresba, portréty, koláž, ilustrace, fotografie, digitální obraz, prodej obrazů

KONTAKT

info@ivetaducak.com
+420 776 807 871
Karlovice/Czech Republic
IČO: 88288021 www.ivetaducak.com

NOVÝ OBRAZ